De stichting

De Stichting Voor Mees is op 16 mei 2013 opgericht in Groningen en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57943265.

Wat zijn de doelen van de stichting?

Het eerste doel van de stichting is geld in te zamelen om de noodzakelijke (medische) behandeling voor Mees Wennekes (geboren 17 juni 2011) te betalen. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

– de kosten voor het noodzakelijke vervoer naar en verblijf in het buitenland, en die hieruit voortvloeiende kosten.

– de medische (na)behandelingen of operaties die op advies van een arts of specialist worden uitgevoerd en die niet door de verzekering vergoed worden.

– alle bijkomende kosten voor het gezin als gevolg van de behandeling en/of het verblijf in het buitenland, die niet door de verzekering vergoed worden.

Het tweede doel van de stichting is het bekostigen van noodzakelijke medische hulp (in het buitenland), en de daaruit voortvloeiende kosten, voor andere minderjarige kankerpatientjes. Kortom: zodra de stichting Mees voldoende heeft geholpen, komen ook andere kinderen in aanmerking voor (financiele) ondersteuning.

Download hier de Statuten Stichting Voor Mees

Hoe gaat Stichting Voor Mees deze doelen bereiken?

Stichting Voor Mees wil het geld onder meer binnenhalen door het organiseren van activiteiten, evenementen of acties.

Winst halen is geen doel van de stichting. Geld dat na de behandeling van Mees overblijft wordt gebruikt om noodzakelijke medische hulp (in het buitenland) aan andere minderjarige kankerpatiënten te vergoeden. Met de kennis die de stichting inmiddels heeft opgebouwd, kunnen andere gezinnen ook op andere dan financiele wijze geholpen worden.

Stichting Voor Mees is statutair gevestigd aan de Van Heemskerckstraat 8b, 9726 GK in Groningen. Het bankrekeningnummer is 11.33.07.098. Stichting voor Mees staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Groningen onder het nummer: 57943265.