Records voor Mees

Middels een tienkamp op het Openbaar VMBO / Mavo Zeist proberen de docenten van de sector Sport, Dienstverlening & Veiligheid samen met alle 3e klas leerlingen zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Mees. Leerlingen kunnen zich per handeling (bijvoorbeeld aantal keer hooghouden met een bal, touwtje springen, opdrukken etc.) laten sponseren of voor een totaalbedrag.